Начало / Общи условия

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ МИТЕВ” ЕООД предоставя продукти, наричани по-долу за краткост „стоки”, на Потребителите/Клиентите си посредством интернет магазина www. artest.bg.

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ МИТЕВ” ЕООД предоставя продукти, наричани по-долу за краткост „стоки”, на Потребителите/Клиентите си посредством интернет магазина www. artest.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифицирането на Потребителя/Клиента се извършва чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на www. artest.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента.

1.3. Поръчка се изпълнява след натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в сайта, през формата за бърза поръчка или при направена заявка по телефон. След като избере един от трите начина, Потребителят се съгласява да закупи стоките, които е заявил.  Това действие има правно обвързваща сила. Договорът се счита за сключен.

1.4. „ МИТЕВ” ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките са недостъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „ МИТЕВ” ЕООД уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочен телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията се извършват в български лева с добавен ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

2.1. След предаване на стоката на куриер „ МИТЕВ” ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. „ МИТЕВ” ЕООД не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.2. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „ МИТЕВ” ЕООД. В случай че бъде установено наличие на щети, които са получени при транспортирането на стоката, „ МИТЕВ” ЕООД не носи отговорност за повреждането й. В случаите, когато „ МИТЕВ” ЕООД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „ МИТЕВ” ЕООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2.2.1. При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ МИТЕВ” ЕООД се освобождава от задължението си да остави заявената за покупка стока.

2.3. Поръчки се обработват в следното работно време: oт понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 08:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. в петък, се обработват в понеделник след 08:00ч.

2.4 Срок за изпълнение на поръчката – от 1 до 5 работни дни

2.5 Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд (13:00 ч.)

 

III. ЦЕНИ

3.1. „ МИТЕВ” ЕООД ползва услуга Наложен платеж, чрез Пощенски паричен превод като основен метод за плащане.

3.2. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава „ МИТЕВ” ЕООД от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането на закупените стоки да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на „ МИТЕВ” ЕООД или неговия Потребител/Клиент.

3.3. За направеното от Клиента плащане, Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

3.4 Цените, посочени на сайта, не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Република България се извършва от куриерска компания Еконт. Цената, която Потребителят/Клиентът дължи за транспорт е в зависимост от броя и килограмите на направената поръчка.

 

IV. РЕКЛАМАЦИИ

4.1 При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиентът има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.

4.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

4.3. В случай, че претенцията е основателна, клиентът може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяна на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

4.4. Клиентът няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако „ МИТЕВ” ЕООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

4.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т.4.3.

4.6. Съгласно чл. 55, ал. 1 от “Закон за защита на потребителите“ (ЗЗП), Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в срок на 14 дни от датата на получаване на стоката, като Потребителят/Клиентът ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ по доставката за връщане на Стоката. В този случай „ МИТЕВ” ЕООД е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми на Стоката не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят/Клиентът е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват по банкова сметка на клиента.

4.7. Потребителят/Клиентът е длъжен да съхранява получените от „ МИТЕВ” ЕООД Стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от “Закон за защита на потребителите“. За да бъдат върнати обратно закупените Стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Стоките трябва да отговарят на вида, в който са получени от Потребителят/Клиентът. На връщане и отказ не подлежат Стоки, които не отговарят на тези условия съгласно “Закон за защита на потребителите“.

4.8. „ МИТЕВ” ЕООД има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

4.9. При връщане или подмяна на закупена Стока транспортните разходи са за сметка на Потребителят/Клиентът и не се възстановяват.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

5.1. Потребителят/Kлиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в електронния магазин на www. artest.bg

5.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

5.3. Потребителят/Kлиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www. artest.bg

5.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „ МИТЕВ” ЕООД, се задължава при ползване на услугите:
да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и права на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени интереси, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правата на морала и на добрите нрави и Интернет етиката при ползването на Интернет магазина www. artest.bg
да уведомява незабавно „ МИТЕВ” ЕООД за всеки случай на извършено и открито нарушение при използване на предоставяните услуги;да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;да не извършва злоумишлени действия;да обезщети „ МИТЕВ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали и информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

5.4.1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

6.1. „ МИТЕВ” ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра www. artest.bg

6.2. „ МИТЕВ” ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ МИТЕВ ” ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „ МИТЕВ” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщенията, материали или информация, пренасяни, използвани,записвани или станали достъпни чрез www. artest.bg

6.2.1. „ МИТЕВ” ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен.

6.3. „ МИТЕВ” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите „ МИТЕВ” ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ МИТЕВ” ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6.4. Информацията за потребителите може да бъде използвана от „ МИТЕВ” ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на посочения e-mail адрес. „ МИТЕВ” ЕООД събира информацията за подобряване на предлаганите услуги. Всички цели, за които „ МИТЕВ” ЕООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

6.5. „ МИТЕВ” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ МИТЕВ” ЕООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – включително случаи на случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. „ МИТЕВ” ЕООД гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъда използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

„ МИТЕВ” ЕООД защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия „ МИТЕВ” ЕООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

За да сме уверени, че правим всичко възможно за осигуряване на прозрачност относно начина, по който използваме и Ви предоставяме контрол върху Вашата информация, ние актуализирахме нашата Политика за защита на личните данни,  която публикувахме на сайта ни.

Актуализираната Политика за защита на личните данни  Ви информира как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате. Актуализираната Политика за защитните данни влиза в сила от 25 май 2018 г. и има за цел прилагане на изискванията на новия европейски Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“).

Преди да осъществите покупка от сайта на „ МИТЕВ” ЕООД, трябва да потвърдите съгласието си за обработка на личните Ви данни през бутона “Информирано съгласие за обработка на лични данни”.

От бутон “Управление на личните данни”  може да изберете една от следните опции:

– оттегляне на съгласие за обработка на лични данни;

– искане за достъп до лични данни;

– искане за корекция на лични данни;

– искане за изтриване на лични данни;

– искане за ограничаване обработката на лични данни;

– искане за пренос на лични данни до трето лице;

– възражение срещу обработката на лични данни.

7.1.1 „ МИТЕВ” ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изрично писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация „ МИТЕВ” ЕООД е длъжна да предостави информацията на силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ МИТЕВ” ЕООД, която има право и да променя характеристиките на предоставените услуги и настоящите Общи условия и на основания промени в законодателството„ МИТЕВ” ЕООД се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В даден срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в даден срок, че не е съгласен с промените, то „ МИТЕВ” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ artest

9.1. Под „Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www. artest.bg на своя компютър.

9.2. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.

9.3. Интернет магазина www. artest.bg е собственост на „ МИТЕВ” ЕООД.

9.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разглеждани от компетентния български съд.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСT

Всички фотографии, текстове и статии в сайта www. artest.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на „ МИТЕВ” ЕООД, освен в случаите на изрично разрешение от “МИТЕВ” ЕООД. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „ МИТЕВ” ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на фотографии, страници и статии без изричното разрешение на „ МИТЕВ” ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

 
Студио за мебели Artest

DesignStudio.

 

Да създаваш изкуство и естетика е призвание, а Артест е плод не само на креативността, а и на години усъвършенстване, труд и постоянство.

  Начало

За нас

Услуги

Наши проекти

Интериорен дизайн
Архитектура
Визуализации
Всички проекти

Контакти

 
     
 
BG EN